Trang

2 tháng 3, 2013

HÃY LUÔN CHUẨN BỊ PHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
XƯỚNG 7: HÃY LUÔN CHUẨN BỊ  (Mt 24, 37-44)

Nô- Ê chuẩn bị đóng con tàu
Thiên hạ còn vui thú biết bao
Nước dữ ùn dâng van chớ kịp
Ngày tàn ập đến hối làm sao
Sẵn sàng để đón Con Người đến
Tỉnh thức  mà canh kẻ trộm vào
Chính lúc trần gian không  nghĩ đến
Thình lình tận thế họa dường nao.
Thinh Không

 HỌA 7: CANH THỨC SẴN SÀNG

Kiếp sống này như một chuyến tàu
Vèo trôi thấp thoáng tựa chiêm bao
Vò đầu tỉnh táo nên hay rõ
Vắt óc suy tường phải biết sao
Chính phút bất ngờ Ngài bước đến
Ngay giây đột ngột Chúa đi vào
Sẵn sàng chờ đón ngày sau hết
Thức sẵn kiên trì dạ chớ nao.
Bóng Tà Dương

HỌA 7: CẢNH GIÁC BẤT NGỜ

 Hết hạn Nô-Ê đóng cửa tàu
Nhân trần mê lạc biết dường bao
Ngày cùng đường đột vô lo thế!
Giờ tận vô tình chuẩn bị sao ! 
Sám hối sẵn sàng Người lại đến
Gác canh kỹ lưỡng trộm đâu vào
Khôn ngoan cảnh tỉnh thời sau chót
Giáng họa thình lình sợ thế nao.
Khuất Dũng

HỌA 7: ĐỀ PHÒNG

Kìa xem thủy thủ gác trên tàu
Cẩn mật canh phòng kỹ lưỡng bao
Chăm chú lắng tai nghe hướng gió
Kiên trì chong mắt ngó lằn sao
Thình lình miệng Chúa vời kêu đến
Bất chợt tay Cha vẫy gọi vào
Ngày đó an bài đâu có biết
Đừng nên chểnh mảng để lòng nao.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: