Trang

15 tháng 3, 2013

CÂY VẢPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 17: CÂY VẢ  (Lc 13, 6-9)

Cây vả người thăm, chán ngán là…
Đã ba năm lẻ chẳng đơm hoa
Chủ vườn tức lệnh: Cưa thiêu bỏ
Viên quản nài rằng: Đợi bón qua
Năm tới không bông thiêu chẳng giữ
Mùa sau chẳng trái, chặt không tha
Nước Trời như thể điều ta thấy
Phúc đức không làm, Chúa xét  tra!          
Thinh Không

 HỌA 17: CHIÊM NGHIỆM

Xum xuê tươi tốt thật như là…
Ngày tháng mình trơ chẳng nở hoa
Lúc thở nhờ trời giây phút sống
Khi ăn dựa đất tháng ngày qua
Vựa khôn kẻ dại đâu tìm hiểu
Kho trí người ngây chẳng cõng tha
Đã vậy phế đi đừng tiếc nuối
Sống thừa vô dụng, hãy điều tra
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: