Trang

12 tháng 3, 2013

MƯỜI CÔ TRINH NỮPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 12: MƯỜI CÔ TRINH NỮ  (Mt 25, 1-13)

Mười cô trinh nữ đón tân lang
Nửa số ngây khờ nửa gái ngoan
Kẻ trí chăm lo dầu đủ trữ
Đứa sơ chểnh mảng bấc nào mang
Tối mò rể đến kêu vang dậy
Thắp sáng đèn lên gọi nhập đoàn
Này hỡi Nước Trời như tiệc cưới
Sẵn sàng chuẩn bị chớ trì khoan.
Bùi Nghiệp

 HỌA 12: CHO CON BIẾT SẴN SÀNG

Đâu như bệnh mới đón thầy lang 
Chúa gọi nào ai chẳng chấp ngoan
Nợ thế còn đeo nào lối thoát
Của thiêng chưa tích lấy gì mang
Luôn luôn dạ sẵn giờ lâm tử
Hãy hãy hồn trông phút họp đoàn
Tiệc cưới nước Trời như kẻ trộm
Không chờ,chẳng đợi bước chân khoan!
Thinh Không

Không có nhận xét nào: