Trang

16 tháng 3, 2013

TÁ ĐIỀN BẤT LƯƠNGPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
  XƯỚNG 20: TÁ ĐIỀN BẤT LƯƠNG (Mt 21, 33-41)
Có người cho mướn cả khu vườn
Nhưng bọn tá điền lại bất lương
Ông cử quản gia đòi  lợi tức
Nó đòn sứ giả đến tang thương
Chủ sai con tới hòng kiêng nể
Chúng quyết tâm rình giết chẳng nương
Chúa phán: Sở vườn tiêu diệt hết
Ác tâm, bọn xấu nát tan xương!
Thinh Không

HỌA 20: TÊN ÁC HIỂM

Đứa hiểm làm thuê một thửa vườn
Manh tâm tàn nhẫn thật vô lương
Gia nhân đến đó bèn tru diệt
Trưởng tử vào đây quyết sát thương
Cướp trắng cố tình vơ chẳng bỏ
Tim đen phi nghĩa đoạt đâu nương
Ác lai ác báo không trì hoãn
Tai họa tràn vào dập thấu xương.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: