Trang

10 tháng 3, 2013

HẠT CÂYPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 9: HẠT CÂY (Mt 13, 31-32)

Có hạt cây kia chẳng đáng gì
So cùng loại khác nhỏ li ti
Khi trồng ẻo lả thân èo uột
Lúc lớn xum xuê tán rậm rì
Các giống chim trời dừng cánh trú
Bao loài gia súc nghỉ chân đi
Chớ coi lời Chúa tầm thường nhẹ
Thể hiện ai là kẻ thức tri?
Bùi Nghiệp

HỌA 9: XIN ƠN THÔNG TRI

Con đây tài sức chẳng ra gì
Lắm lúc coi thường chuyện tí ti
Chẳng trọng lời khuyên mồm khích bác
Không nghe sách dạy lưỡi rù rì
Cho nên chước quỷ theo chân ám
Bởi thế đường đời lạc  lối đi 
Chúa dạy dụ ngôn về hạt cải
Xin Cha thương mở dạ thông tri!
Thinh Không

HỌA 9- HẠT CÂY
 Chớ khinh cây cải có ra gì
Hạt nhỏ tầm thường bé tí ti
Lớn mạnh hột mầm non yếu ớt
vươn cao cành lá  tốt xanh rì
Chim muông kết tổ nơi dừng nghỉ
Người vật nương đầu đến trú đi
Giáo Hội tứ bề đang phát triển
Nước Trời đắc đạo sống lương tri.
Khuất Dũng

Không có nhận xét nào: