Trang

5 tháng 3, 2013

CHIÊN LẠC PHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 3: CHIÊN LẠC  (Mt 18, 12-14)

Về trại đàn chiên thiếu một con
Chủ chăn lo lắng dạ bồn chồn
Cởi giầy lội suối đâu e sức
Đốt đuốc băng rừng chẳng quản công
Vui sướng thấy rồi vai xốc vác
Hả hê tìm được cánh choàng ôm
Thiên đàng cũng có cha như thế!
Thương xót con hư nặng nỗi lòng…
Bùi Nghiệp

HỌA 3:  LẠC BƯỚC

Thân chiên hay lạc chính là con 
Lắm lúc theo chân lũ cáo chồn
Tình Chúa thương yêu không đáp nghĩa
Ơn Cha cứu chuộc cũng quên công
Lỗi lầm vấp phạm hằng tha thứ
Bước lỡ quay về vẫn đón ôm
Ôi Chúa chiên lành cao cả quá
Yêu thương nhân thế hết tâm lòng.
Thinh Không

HỌA 3: TÌNH CHA TRỜI

Mê chơi mải miết lũ chiên con 
Tìm kiếm gần xa mỏi gối chồn
Chay tịnh hãm mình nhân góp sức
Hy sinh cầu nguyện cộng thêm công
Thầy ngồi đợi ngóng chờ thương nhớ
Trò bước quay về đợi xiết ôm
Học Chúa hiền lành ôi dễ mến !
Từ bi cảm phục cõi sâu lòng.
 Khuất Dũng

Không có nhận xét nào: