Trang

10 tháng 3, 2013

VĂN TẾ TIỂU TƯỜNG
(Giỗ 1 năm GB.Hoàng Quang – Nhà thơ Hải Quỳ:
Nhâm thìn niên, tam nguyệt, thập nhị nhật)

Ngậm ngùi di ảnh;
Phảng phất hương đăng.
Tưởng nhớ hữu bằng;
Thương thay tri kỷ!

Kẻ khuất kẻ còn, âm dương tịch tịch hai đàng vương ngấn lệ;
Ai đi ai ở, thiên địa mờ mờ đôi ngã quyện hàng châu.
Vừa đúng tuổi mi biến thoảng bóng câu;
Đẫy một năm tớ đây trơ hình cuốc.

Nhớ xưa:
Há miệng phun châu mờ Văn khúc!
Rung đùi nhả ngọc chột Khuê tinh.
Ôm vai quấn quýt tựa nhân tình;
Bá cổ nhùng nhằng như chiến hữu.

Chuyện trò huyên thuyên xả láng, ngó trời đất bằng vung, hể hả ông- tôi lưỡi khướu;
Tâm sự líếu tíếu thả giàn, xem thế trần như hạch, linh tinh lão- mỗ mồm oanh.
Ngót năm mươi đồng lứa đồng hành;
Hơn sáu chục dị sàng dị mộng.

Than ôi!
Kinh lưu trữ văn phong ăm ắp bụng;
Sách  ẩn tàng thi phú đẫy đầy bồ.
Rồng rời mây dẫy giụa buổi sa cơ;
Cá vắng nước cong oằn ngày thất thế.

Trèo ba gác tìm bát cơm con trẻ;
Đạp xích lô đổi manh áo vợ hiền.
Quần bạc đũng, vất vưởng luồn phố thị truân chuyên;
Áo sờn vai, lang thang lủi xóm làng cơ cực.

Giữ nhân cách cho tròn khí cốt;
Niêm gia phong để vẹn cương thường.
Gánh oằn lưng luôn chịu đựng mọi tai ương;
Gồng mỏi gối chẳng nề hà bao ách nạn.

Ái tử  phúc phần,  con chẳng hổ bè hổ bạn,
Thê noa duyên phận, vợ thường bằng xóm bằng thôn .
Tưởng an cư nghiêng nắng thong dong;
Ngờ lạc nghiệp xế chiều nhàn nhã…

Có phải chăng:
Ngày xác thân rời rã!
Đêm thần trí đọa đày.
Phúc bất trùng lai!
Họa vô đơn chí.

Bệnh ngắc ngoải ba lần đột quỵ;
Chứng trầm kha sáu lượt hóa trùng.
Ly chua cay uống vét cạn cuối cùng;
Chén đắng chát ăn trơ xong tận đáy.

Nhắm cặp mắt trút linh hồn khổ ải;
Xuôi hai tay buông thân xác suy tàn.
Hũ cốt tro một nhúm trắng khô khan;
Khung nhân ảnh hai đèn vàng héo hắt.

Ôi!
Dương hồi vừa năm thấm thoát;
Âm cự đúng tiết đến tuần.
Mù khơi bóng hạc, hồn thi nhân mau mắn dừng chân;
Lồng lộng hình mây, phách sĩ khí ngập ngừng khoan bước.

Đã qua khốc tốt;
Lại đến tiểu tường.
Vài tuần nhang nhỏ, thắp cho đầy tình nghĩa mến thương;
Dăm cốc rượu xoàng, uống cho trọn nỗi lòng niệm tưởng!
Lai lâm hiến hưởng!!

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: