Trang

3 tháng 3, 2013

CÁNH CHUNGPHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
XƯỚNG 10: CÁNH CHUNG.

Nước Trời hạnh phúc, thật quê ta.
Trần thế phù vân cõi tạm mà
Yêu kẻ đói nghèo: tâm nở lộc.
Viếng người tù tội: ngục đơm hoa.
Thưởng công ngay chính, nơi vui hát.
Xử phạt gian hùng, chốn khóc la.
Lúc phán xét chung giờ Chúa đến
Dữ lành phân cách hãy lo xa.
Dzuy sơn Tuyền


 HỌA 10: NGÀY CHUNG THẨM

Nước Chúa tuyệt vời đích chúng ta.
Trần gian lữ khách ấy thôi mà !
Chim trời còn nhớ mùa xây tổ
Khóm huệ nào quên tháng nở hoa
Vui sướng chiên lành ngồi tĩnh lặng
Bàng hoàng sói xấu đứng rên la
Hạt vàng thu hết xung kho lẫm
Cỏ xấu gom vào quẳng tận xa.
Hương Quê

Không có nhận xét nào: