Trang

19 tháng 3, 2013

Tiễn biệt

NHÀ VĂN, NHÀ NGHIÊN CỨU CÔNG GIÁO
PHỂ-RÔ DỤC ĐỨC PHẠM ĐÌNH KHIÊM
SINH 1920 TẠI KIM SƠN,
NINH BÌNH, GP.PHÁT DIỆM 
ĐÃ QUA ĐỜI
13-3-2013, TẠI SÀI GÒN
HƯỞNG THỌ 93 TUỔI

Tin buồn Dục Đức Phạm Đình Khiêm
Giã biệt trần hoàn đến cõi Thiên
Một kiếp minh tâm nơi hữu hạn
Cả đời chính kỷ chốn vô biên
Văn chương cần mẫn buông đèn sách
Thi phú miệt mài trả bút nghiên
Bước bậc chin ba về vĩnh cửu
Thanh nhàn an hưởng phúc trường miên
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: