Trang

9 tháng 3, 2013

CỎ LÙNGPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 7: CỎ LÙNG  (Mt 13, 24-30)

Gia nhân gieo thóc đã làm xong
Đêm đến thù kia vãi cỏ lùng.
Đầy tớ âu lo thưa áy náy?
Chủ nhà điềm tĩnh phán ung dung!
Đợi cho lúa chín xung kho trữ
Lập tức cây thừa chất đống nung
Ở đời thiện ác cùng nhau sống
Hết kiếp phân ra có biết không?
Bùi Nghiệp

HỌA 7: XIN GIÚP CON CHẲNG NGÃ SA

Luyện đức tu thân mãi chửa xong
Bủa quanh cám dỗ lại vây lùng
Sức hèn mê đắm con lầm lạc
Tâm mọn trông chờ Chúa thứ dung 
Tránh giống cỏ hoang  loài sống  hại
Thoát xa lửa dữ  khổ hình nung
Sống chung ác thiện,xin Cha Giúp
Điều xấu kềm lòng quyết nói không.   
Thinh Không

 HỌA 7: SỐNG ĐẠO VẸN TRÒN

Tín thác cậy nhờ cũng sẽ xong
Ba thù qủy dữ dẫu săn lùng
Tin Yêu thống hối con chừa cải
Quyết chí trau mình Chúa sẽ dung
Lúa tốt thu gom vào cót chứa
Cỏ lùng vất bỏ tới  lò nung
Tâm thân thanh sạch sinh hoa trái
Sống đạo chu toàn  nhớ không?
 Khuất Dũng 

Không có nhận xét nào: