Trang

4 tháng 3, 2013

AI LÀ HUYNH ĐỆ?PHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 2: AI LÀ HUYNH ĐỆ? (Lc 11, 30-37)

Có người lữ khách trẩy trên đường
Cướp cạn cố tình đánh trọng thương
Giáo trưởng đi qua vờ coi nhẹ
Đạo nhân bước đến cố xem thường.
Chỉ anh xa lạ lo băng bó
Duy kẻ tình cờ liệu thuốc thang
Xin hỏi: ai là huynh đệ hả?
Lê vi, tư tế hoặc người lương?
Bùi Nghiệp

HỌA 2: CHO CON BIẾT YÊU NGƯỜI

Lắm lúc con đây thấy giữa đường
Kìa người tai nạn thật bi thương
Dửng dưng đứng ngó lơ đâu lạ
Bình thản quay đi tảng lẽ thường
Đức ái tịnh như đà thất lạc
Lòng nhân y thể đã lang thang
Dụ ngôn Cha nhắc con quy tỉnh
Hãy học gương lành của kẻ lương.
Thinh Không

 HỌA 2: SỐ PHẬN KẺ VÔ TÂM

Nguy hiểm  rình đeo phủ kín đường
Tha nhân bị nạn thấy tang thương
An nhiên khinh dể tâm thinh lặng
Đột ngột liền thay tính bất thường
Luật sống  khắt khe vào ngõ hẹp
Thói đời dễ dãi bước thênh thang
Coi chừng ! vực thẳm mai sau đó!
Bản án chôn vùi kẻ bất lương.
Khuất Dũng

Không có nhận xét nào: