Trang

18 tháng 3, 2013

THÁNH CẢ GIU-SE 19/3 Kính Thánh Josept
(Giải 3 cuộc thi: Nhánh huệ nước Trời 2011)
 
Giờ đã đến! Trời khai ân cứu độ,
Giữa muôn người tuyển dưỡng phụ hài nhi.
Ai xứng danh làm bạn đức Ma-ri?
Nên gương mẫu vẹn toàn trong gia thất!
                                                                    
Chư thần thánh bừng lên reo ngây ngất!
Khi Chúa Trời chọn danh tánh Giuse,
Đóa huệ thơm mộc mạc chốn chân quê,
Là hậu duệ vương triều ngai Đa- vít.

Và Thiên sứ xuống trần trao thánh điệp:
Chớ ngại ngần khi nhận ý trung nhân.
Ma-ri-a thuần khiết đã cưu mang,
Chính Thánh Tử  Ngôi Hai rầy giáng hạ!…

Ơi kiếp sống đời thường bao vất vả,
Nhưng trong ngần như huệ trắng khiết trinh.
Đôi bàn tay luôn ấp ủ gia đình,
Tâm công chính nên mẫu gương gia trưởng.

Từ đồng vắng Be-lem đầy gió chướng,
Đến lưu vong Ai- Cập đất cằn khô.
Về Na-gia quê cũ rất đơn sơ,
Luôn tín thác trung thành theo thánh ý.

Nay trần thế lòng vui mừng hoan hỷ,
Nhận Giuse: đấng bảo trợ linh hồn.
Công chính – trung thành – nhẩn nhịn – sạch trong,
Trời chiếu rạng ánh hồng quang muôn thuở.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: