Trang

5 tháng 3, 2013

ĐÁNH CÁPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 4: ĐÁNH CÁ  (Mt 13, 47-50)

Ngư phủ lưới chài chốn cửa sông,
Kéo tràn lên bãi cá cùng tôm.
Phân chia mỗi loại ra ươn xấu,
Lựa chọn từng loài thứ tốt ngon.
Vô dụng bỏ đi quăng giữa bụi,
Vừa lòng xếp lại bỏ vào hom.
Dụ ngôn chiêm nghiệm ngày chung thẩm,
Thiện ác hai đàng có biết không?
Bùi Nghiệp

HỌA 4: CHỌN DÒNG

Trần gian như thể một dòng sông
Kẻ xấu người lành: cá lẫn tôm 
Chui rỉa bùn hôi nên thối khẳm
Tắm ăn dòng sạch ắt tươi ngon
Đương nhiên phế hoại người quăng bãi
Hợp lẽ lành nguyên khách bỏ hom 
Xin Chúa cho con luôn biết chọn
Sạch dòng lưu sống, bẩn thì không.
Thinh Không

HỌA 4: BÀI HỌC THỰC THI

Phận người bèo bọt bập bềnh sông
Trôi dạt xuôi nguồn giống cá tôm
Bất ổn xấu xa hằng  ác dữ
Hài hòa tươi đẹp rất lành ngon
Cây khô bị ném nơi bờ bụi
Cá tốt bèn đưa chỗ  giỏ hom
Bài học thực thi hằng giữ đạo
Cuộc đời chọn lựa biết hay không?
Khuất Dũng

Không có nhận xét nào: