Trang

4 tháng 3, 2013

NGƯỜI GIẦU SANGPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 1: NGƯỜI GIẦU SANG (Lc 16, 19-22)

Có người phú hộ rất giầu sang
Gác tía lầu son lắm bạc vàng
Cứ mải trông lên khi đắc thế
Chẳng thèm nhìn xuống lúc cơ hàn
Ngọc ngà híp mắt bao vòng xuyến
Yến tiệc ngập mồm những thức ăn
Mai mốt chết rồi buông của hết
Đáng sao nhìn mặt Áp-bra-ham?
Bùi Nghiệp

HỌA 1: TẬP SỐNG ĐƠN NGHÈO
Lòng dạ con hằng những hám sang
Mơ giàu tham có lắm tiền vàng
Chỉ mong sướng xác đời dư giả
Chẳng muốn lao thân sống bần hàn  
Quên kẻ không nhà run thiếu mặc
Mặc người chìa bát đói xin ăn
Dụ ngôn Chúa dạy xin tuân học
Tập sống đơn nghèo bỏ thói ham.  
Thinh Không

 HỌA 1 : GIẦU NGHÈO CHUNG CUỘC

Giầu sụ kếch xù xếp hạng sang
Khác chi nghèo đói bủng da vàng
Gối kê nệm đắp hồn đâu ấm
Dép dệt giầy thêu trí vẫn hàn
Héo hắt kiệt khô mà thỏa uống?
Đói meo rỗng tuyếch lại đầy ăn
Phú ông đến lúc xuôi tay chết
Nhắm mắt khó lòng, vậy chớ ham!
Khut Dũng

1 nhận xét:

HÃY YÊU NHƯ THẦY nói...

Cám ơn những vần thơ dệt chuyển
Ý Tin Mừng Lời Chúa truyền rao.
Ứơc mong sao con người thực hiện
Cửa Thiên Thu rộng mở đón vào.

Tuyệt vời khi câu chữ vô tri chuyển tải "ý Trời" khôn ví.