Trang

1 tháng 2, 2013

MỤC TỬ NHÂN HẬU (Ý TV 23)
Ôi lạy Chúa! Ngài là mục tử,
Chăn dắt tôi gìn giữ suốt đời.
Thênh thanh đồng cỏ xanh tươi,
Tôi no nê lắm nghỉ ngơi an toàn.

Ngài dẫn tới suối tràn nguồn nước,
Uống thỏa thuê bổ sức trong tôi.
Vì danh dự ở nơi người,
Lối ngay nẻo chính dắt tôi lên đường.

Dẫu lội suối qua truông bờ bụi,
Dù băng rừng vượt núi gian nguy.
Chúa hằng bên cạnh lo gì?
Trượng côn bảo vệ bước đi vững vàng.

Này mâm cỗ cao sang sẵn đặt,
Tôi nâng ly trước mặt quân thù.
Đầu đây chải chuốt công phu,
Rượu ngon đầy cốc tràn dư thỏa lòng.

Sự nhân hậu và hồng ân Chúa,
Ấp ủ tôi chan chứa khôn nguôi.
Ung dung ở Thánh điện Người,
Năm dài tháng rộng đời đời triền miên.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: