Trang

20 tháng 2, 2013

ĐỪNG SỢPHẦN II: BÀI GIẢNG SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO
XƯỚNG 3: ĐỪNG SỢ  (Mt 10, 26-33)

Điều Thầy nhắn nhủ đã bao đêm
Chớ hãi hùng chi hãy nói lên
Thân xác tiêu vong do ám toán
Linh hồn tồn tại bởi trung kiên
Chim sâu kết tổ sao còn nhớ
Sợi tóc nơi đầu há nỡ quên?
Tuyên bố hiên ngang Cha hợp ý
Rụt rè từ chối tất không nên.
Khuất Dũng

 HỌA 3: NÓI GIỮA BAN NGÀY

Đây Thầy thủ thỉ nhắc từng đêm
Môi miệng ban ngày cứ cất lên
Chớ sợ thân tàn không xác vững
Chỉ e hồn rã mất lòng kiên
Lời thiêng công bố luôn không ngớt
Sổ đức ghi rành mãi chẳng quên
Mọi sự trần gian Cha mặc khải
An bài sau trước đã làm nên.
Bóng Tà Dương

HỌA 3: HÃY CAN ĐẢM 

Tất thảy điều Thầy dạy bấy đêm
Nóc nhà, bạch nhật rõ lời lên
Tiêu vong thân xác vì gian tế
Vĩnh phúc linh hồn nếu chí kiên
Sợ hãi chối từ Cha cũng khước
Ngoan cường rao giảng Chúa không quên
Hãy luôn trông cậy vào Linh Thánh
Can đảm cao lời lập phúc nên.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: