Trang

27 tháng 2, 2013

QUỶ PHẢN CÔNGPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 11-QUỶ PHẢN CÔNG (Mt 12, 43-45)

Khi thần ô uế xuất ra rồi
Thất vọng tìm đâu chỗ nghỉ ngơi
Toan tính quay về nơi cũ đứng
Âm mưu trở lại chốn xưa ngồi
Khang trang trước ngõ thông hàng lối
Ngăn nắp trong nhà xếp vị ngôi
Bèn rủ bảy thần hung hãn nữa
Hùa nhau quấy phá khắp nơi nơi.
Khuất Dũng

 HỌA 11: SỰ DỮ TÁI NHẬP

Đuổi ác thần đi thoát khỏi rồi
Đề phòng cảnh giác chẳng khi ngơi
Tội quen ngõ cũ mong nơi đứng
Lỗi bén thềm xưa tiếc chỗ ngồi
Tính toán mời thêm ma thượng cấp
Mưu mô rủ lắm quỷ nhiều ngôi
Xông vào quấy nhiễu càng hung dữ
Quậy phá tan tành khắp mọi nơi.
Bùi Nghiệp

HỌA 11: QUỶ ĐÁO NHÀ XƯA

Thần uế sau khi thoát chạy rồi
Đảo vòng kiếm chốn gửi thân ngơi
Nhà xưa an vị là nơi nghỉ
Chốn cũ may chăng có chỗ ngồi
Quang đãng như dành kêu chiếm ngự
Thong dong tựa sẵn réo lên ngôi
 Rủ thêm bảy quỷ cùng nhau phá
Còn tệ hơn nhiều hỏng khắp nơi.
Cù Mè

Không có nhận xét nào: