Trang

17 tháng 2, 2013

CỦA TRỌNGPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 16 : CỦA TRỌNG  (Mt 7,6)

Của trọng giữ gìn đáng quý yêu
Xin đừng cho chó cũng như heo
Thú nuôi chẳng nghĩ đâu hay lẽ
Súc vật không suy há biết điều?
Giày đạp kim cương ngờ sỏi đá
Ủi bừa vàng bạc tưởng rong rêu
Gầm gừ phản chủ quay sang cắn
Quả thực vô công chớ có liều.
Bùi Nghiệp

HỌA 16: HÃY KÍNH CỦA THÁNH

Của thánh thì luôn biết kính yêu
Chớ đâu tặng chó với cho heo
Vật nào hiểu được đâu đôi lẽ
Thú chẳng tường chi được mấy điều
Ngọc quý đừng khinh như cỏ rác
Kim cương chớ rẻ tựa bèo rêu
Coi chừng gia súc quay càn cắn
 Ích lợi gì chăng kẻ cố liều.
Thinh Không

HỌA 16: CHỌN MẶT GỞI VÀNG

Đây lời cha dậy hỡi con yêu
Gia súc trong nhà đám chó heo
Chớ có cho ăn đồ ngọc bích
Đừng nên khoác mặc vải nhung điều
Trí ngu chẳng nghĩ ngờ viên sỏi
Đầu dại không suy tưởng bãi rêu
Chọn mặt gởi vàng xưa cũng vậy
Làm cho đúng chỗ chẳng đâm liều.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: