Trang

16 tháng 2, 2013

CỦA CẢI TRÊN TRỜIPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 11 : CỦA CẢI TRÊN TRỜI  (Mt 6, 19-21)

Tích trữ lưu kho dưới thế trần
Côn trùng tha mất lẫn quân gian
Góp gom vàng ngọc kho Trời giữ
Gởi gắm tiền tài vựa Chúa mang
Mối mọt không nơi mò cánh chiếm 
Trộm đồ chằng chỗ động tay tham
Nơi nào kho lẫm anh em chứa
Chỗ đó hồn luôn lại sát gần.
Bùi Nghiệp

 HỌA 11: HÃY TÍCH THIÊNG KHỐ

Tiền tài của cải chốn dương trần
Tay giữ hồn canh sợ kẻ gian
Nhắm mắt đành buông không thể giữ
Xuôi tay cũng bỏ chớ nào mang
Biết bao ơn phúc ôi lòng ái
Chẳng chút công gì hỡi dạ tham
Kho lẫm vững bền nơi vĩnh quốc
Nước Cha lo dọn lối đường gần.
Thinh Không

HỌA 11: GỞI ĐỜI SAU

Làm sao ký gởi bạc dương trần
Tằn tiện bao ngày ở thế gian?
Bát gạo sẻ chia đừng cất dấu
Đồng tiền phân phát chớ đeo mang
Không lo mối mọt tha lôi khoét
Chẳng sợ dê chồn động túi tham
Khi giúp tha nhân cơn túng khổ
nơi tàng trữ ắt thêm gần.
Bóng Tà Dương

HỌA 11: GỞI ĐỜI SAU

Này nhé! đừng ham của thế trần
Sao mà! cứ lận đận dương gian,
Sống
luôn ky cóp lo chôn dấu!
Chết
cũng buông rời có xách mang?
Nước Chúa
quân gian nào hí hửng
Quê
Trời kẻ thật chẳng lầm than
Từ bi bác ái đâu đau khổ
Kho lẫm khôn ngoan nhớ phải gần .
Hương Quê

Không có nhận xét nào: