Trang

9 tháng 2, 2013

CHÚC XUÂN EM
Mến chúc Thoa Nauy:

CHÚC XUÂN EM

Ngày đầu xuân mới chúc cho em

Phúc lộc tuôn đầy thắm thiết thêm

Nguyện vạn hồng ân ban phước xuống

Mong ngàn đức độ ngập ơn lên

Năm qua đã thắm vui tâm Thánh

Tuổi đến càng nồng đẹp ý Trên

Gởi áng thơ xuân về chốn ấy

Thay hoa mến tặng đến em hiền

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: