Trang

15 tháng 2, 2013

BỐ THÍPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
 XƯỚNG 7: BỐ THÍ  (Mt 6, 1-4)

Bố thí cho đi việc rất cần
Hãy nên làm phước cứu tha nhân
Đừng trao ầm ỹ phô trương nổi
Hãy giúp thinh không kín đáo ngầm
Bát gạo lưng vơi thêm phúc đức
Đồng tiền ít ỏi cũng từ tâm
Trời cao có mắt hằng xem thấu
Trả lại cho ta gấp bội phần.
Bùi Nghiệp

 HỌA 7: BỐ THÍ  
 
Cho đi bố thí khắp nơi cần
Việc thiện nên làm cứu thế nhân
Ngốc nghếch rêu rao khoe của nổi
Khôn ngoan ẩn dật giấu kho ngầm
Kẻ nhiều đại lượng thêm công đức
Người ít chia phần góp nghĩa tâm
Thiên Chúa toàn năng hằng thấu suốt
Gia tài bất diệt thưởng muôn phần.
Khuất Dũng

HỌA 7: BỐ THÍ  

Mở lòng giúp đỡ những ai cần 
Dù ít hay nhiều cũng cứu nhân
Tay nọ thực thi nên nín lặng
Tay kia bày tỏ hãy đưa ngầm
Thi ân vấn dạ không vì tiếng
Làm phúc thì lòng phải tận tâm 
Bố thí đời nay như tích khố
Mai sau Chúa thưởng ắt trăm phần.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: