Trang

22 tháng 2, 2013

AI LỚN HƠN AIPHẦN III: BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI
XƯỚNG 2 : AI LỚN HƠN AI  (Mt.18,1-5)

Ai trọng vọng nhiều chốn Thánh thiêng
Rằng đây em nhỏ rất hồn nhiên
Nếu luôn đứng thấp nơi hàng cuối
Thì được ngồi cao ở chỗ trên
Vênh mặt tự tôn thôi kéo xuống
Hạ mình khiêm nhựợng được đưa lên
Ân cần người nhỏ không hờ hững
Là đón mời Thầy ở sát bên.
Khuất Dũng

HỌA 2: NGƯỜI BÉ NHỎ

Người nào trọng nhất ở cung thiêng
Chính trẻ đơn thành thật quả nhiên
Tự đắc kiêu căng thì đứng dưới
Thật thà khiêm tốn lại ngồi trên
Nâng mình cao vót thôi mời xuống
Hạ xác tầm thường được thỉnh lên
Đón tiếp trẻ thơ vui rộn rã
Như là đón Chúa đến ngay bên.
Bùi Nghiệp

HỌA 2: AI NÊN CAO TRỌNG

Ai sẽ cao phần ở cõi thiêng
Chúa rằng:Trẻ nhỏ sẽ đương nhiên
Gian trần nếu họ ngồi nơi chót 
Thiên quốc là người đứng chỗ trên
Tự đại thì mai Cha hạ xuống
Khiêm nhường ắt hậu Chúa nâng lên
Sống như con trẻ Ngài yêu mến
Phần phúc muôn đời sẽ kế bên.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: