Trang

22 tháng 2, 2013

HÃY NÊN NHƯ TRẺ THƠPHẦN III: BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI
XƯỚNG 1: HÃY NÊN NHƯ TRẺ THƠ  (Mt.18,1-4)

Hãy nên như trẻ sống hiền chân
Cánh cửa quê Trời sẽ rộng ban
Tâm sáng hồn trong  Cha giáng phúc
Dạ khiêm lòng hạ Chúa thi ân
Đây Người nên trọng nơi Thiên quốc
Chính kẻ làm tôi chốn thế trần
Đất hứa luôn phần ai xả kỷ
Hạ mình phục vụ hết tha nhân.
Thinh Không

HỌA 1: BÉ THƠ NGÂY

Như bé thơ này sống thực chân
Kiếp đời trao phó mẹ cha ban
Không cao nhưng Chúa luôn thêm phước
Chẳng trọng mà Cha lại giáng ân
Đầy tớ lên thầy nơi cõi vĩnh
Đầu tiên xuống cuối chốn gian trần
Đơn sơ khiêm hạ không đâu thiệt
Chúa sẽ thương nhiều rất chí nhân.
Bóng Tà Dương

 HỌA 1: TINH THẦN TRẺ

 Nối gót theo Thầy tiếp bước chân
Con đường thơ trẻ  đẫm ơn ban
Đơn sơ  trong sạch  nương thiên ý
Tín  thác ngời ngời dựa thánh ân
Đức ái  bao dung: khôn đất hứa
Ghen tuông đố kỵ: dại gian trần
Trường tồn hạnh phúc: ai theo Chúa
Mất phúc Thiên Đàng: kẻ  ác nhân.
 Khuất Dũng

Không có nhận xét nào: