Trang

19 tháng 2, 2013

DỤ NGÔN TIỆC CƯỚIPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 26: DỤ NGÔN TIỆC CƯỚI  Mt.22,1-14)

Tiệc cưới nhà Vua chuẩn bị rồi
Chỉ chờ quan khách đến mà thôi
Người lo buôn bán nên lơ mặt
Kẻ bận cầy nương chẳng đáp lời
Bao khách vãng lai vời thế chỗ
Những ai bươm áo mất quyền ngồi
Nước Cha cũng thế mời nhiều lắm
Nhưng được phần vào ít lắm ôi !       
Thinh Không

HỌA 26: TIỆC CƯỚI

Nước Cha như tiệc cưới tươm rồi
Mỹ vị trưng bày đợi khách thôi
Bực nhé!  Kẻ nghinh khi chậm bước 
Chán thay! Người thỉnh lại quên lời
Vào thành lếch thếch xin vời đến
Ra phố lang thang cứ vẫy ngồi 
Có đứa vào ăn không áo cưới
Tống liền vào ngục tối than ôi!
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: