Trang

10 tháng 2, 2013

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Khai bút đầu xuân đón bạn hiền,
An nhàn hạnh phúc hưởng bình yên.
Oanh đề bắc lý trao tâm sự,
Yến ngữ nam giao tỏ nỗi niềm.
Thụy khí thiên điều bay bất tận,
Đào phù vạn điểm tỏa liên miên.
Kết bằng tri kỷ duyên giao hữu,
Thơ rượu vài tuần sướng tợ tiên!
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: