Trang

13 tháng 2, 2013

CHỚ NGOẠI TÌNHPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI 

XƯỚNG 2: CHỚ NGOẠI TÌNH (Mt 5, 27-30)

Luật đã khuyên răn chớ ngoại tình
Còn Thầy cương quyết nói như đinh
Ngắm nhìn chăm chú toan tà ý
Ao ước vui vầy đã bất minh
Nếu mắt tiên phong gây lỗi trọng
Thì tay kết thúc móc quăng khinh
Một phần thể xác thà rơi mất
Hơn cả toàn thân lãnh ngục hình.
Bùi Nghiệp

HỌA 2:  XIN ƠN CHUNG THỦY

Tôi đây lắm lúc đã vô tình 
Quên cả CON NGƯỜI chịu đóng đinh
Dạ phản  tham lam điều bất chính
Tâm tà mê đắm chuyện vô minh
Linh hồn, cung thánh mà xem rẻ
Thân xác, đền thờ lại thị khinh
Nghe Chúa dạy răn xin khấn nguyện
Giúp tôi trọn nghĩa bóng bên hình.
Thinh Không

HỌA 2:  ƠN GỌI KHIẾT TỊNH

Ơn Người gọi hãy quyết chung tình
Trong Chúa gương soi nguyện đóng đinh
Mắt ngắm tà dâm sanh nhục dục
Lòng mê quỷ mị hóa vô minh
Lời răn phán dạy nên ghi nhớ
Luật Chúa ban truyền chớ dám khinh
Thẳng lối đừng cho ta vấp ngã 
Mai sau sẽ tránh được u hình.
Maria Xuyến

Không có nhận xét nào: