Trang

18 tháng 2, 2013

HÔN NHÂN GẮN KẾTPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
 XƯỚNG 22: HÔN NHÂN GẮN KẾT (Mt 5, 31-32)

Kìa ai phế vợ tách xa mình
Tức đẩy hôn thê đến ngoại tình
Nếu lấy nữ nhân đang bị rẫy
Ắt thành can phạm sẽ coi khinh
Lối xưa: cớ chứng khi ly dị
Luật mới: thề nguyền phải kết minh
No đói ấm nồng cam bụng chịu
Suốt đời chấp nhận phải kiên trinh.
Bùi Nghiệp

 HỌA 22: HÃY GIỮ THỦY CHUNG

Chẳng được bỏ rơi nửa của mình
Mà luôn khắc cốt chữ chung tình
Lời  thề kết nghĩa không đàng gỡ
Hôn ước ghi lòng chẳng thể khinh
Phụ rẫy phạm hàm, người sái luật
Ly hôn mắc vạ, kẻ vô minh
Nên chồng nên vợ là nên một
Phải giữ bền đời tấc dạ trinh. 
Thinh Không

HỌA 22: RÀNG BUỘC HÔN NHÂN

Gắn bó keo sơn biết phận mình
Hôn nhân ràng buộc chữ chung tình
Rẫy ruồng chính gốc câu đen bạc
Hất hủi là đầu chữ rẻ khinh
Tham đó bỏ nơm theo ám muội
Thả mồi bắt bóng đến vô minh
Phân ly đôi ngả người hai lối
Sao giữ cho lòng được tín trinh.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: