Trang

25 tháng 2, 2013

KIÊNG VIỆC CHÚA NHẬTPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 6- KIÊNG VIỆC CHÚA NHẬT (Mt 12, 10-14)

Gia súc trong chuồng rớt hố đây
Vào hôm chúa nhật cứu lên ngay
Vật lâm tai nạn nên lưu ý
Người vướng nguy nàn phải nhúng tay
Việc tốt hãy làm đừng giữ khắc
Điều ngoan không bỏ chớ kiêng ngày 
Kìa bao biệt phái manh tâm đó
Toan tính mưu gian hãm hại Ngài.
Khuất Dũng

HỌA 6: ĐỪNG CÂU NỆ

Giữ gìn Sa- bát luật là đây
Hà tất khăng khăng cố bám ngay 
Ngộ biến tùng quyền nên để mắt
Tùy cơ ứng xử chớ rời tay 
Vị tha tỉnh trí nào suy khắc
Bái ái quan tâm chẳng tính ngày
Những kẻ giả hình luôn bắt bẻ
Mưu mô rình rập cản chân Ngài.
Bùi Nghiệp


HỌA 6: GIỚI RĂN CHÚA NHẬT

Chiên tòm xuống hố miệng kêu đây
Chúa nhật không từ cũng kéo ngay
Cứu vật khốn cùng cần gắng sức
Giúp người nguy cấp phải ra tay
Điều lành thi gấp không kiêng luật
Việc tốt làm mau chớ chấp ngày
Gài bẫy bất thành tâm tức tối
Bàn mưu biệt phái ám vu Ngài.
Cù Mè

Không có nhận xét nào: