Trang

25 tháng 2, 2013

HÀNH LÝPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 5- HÀNH LÝ (Mt 11, 28-30)

Trĩu gánh trên vai đã nặng rồi
Lại đây dưỡng sức nghỉ ngơi thôi
Khiêm nhường: thánh dược tăng tròn kiếp
Nhân hậu: thần y chữa mãn đời
Kẻ nhận gông này luôn hớn hở
Người đeo ách ấy sẽ mừng vui
Hãy mang lấy việc Thầy trao phó
Thanh thản trong lòng rất nhẹ vơi.
Khuất Dũng

HỌA 5: GÁNH

Ôi đường xa quá mỏi chân rồi
Dừng lại bên lề đổi gánh thôi
Êm ái vai này khuân thỏa kiếp
Nhẹ nhàng lưng ấy cõng êm đời
Tâm hồn thanh thản vơi sầu khổ
Thân xác an nhàn đủ sướng vui
Học hỏi nơi Thầy điều đức độ
Hành trang nặng nhọc sẽ mau vơi.
Bùi Nghiệp

HỌA 5: CHỌN RÀNG BUỘC

Này hỡi những ai nặng gánh đời
Mỏi mòn khốn khổ vẫn chưa thôi
Khiêm nhường hãy học tràn ơn thánh
Hiền hậu mà theo hưởng phúc vui
Ách Tớ người mang êm ái lắm
Gánh ta kẻ nhận nhẹ nhàng vơi
Nào ai vất vả vương sầu nặng
Hồn hãy mừng lên hạnh phúc rồi.
Cù Mè

Không có nhận xét nào: