Trang

27 tháng 2, 2013

ĐÒI CHI ĐIỀM MỚIPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 10-ĐÒI CHI ĐIỀM MỚI  (Mt 12, 38-42)

Giô- Na bụng cá ở ba ngày
Huyệt tối CON NGƯỜI cũng gởi thây
Dấu lạ đâu ban phường ác độc
Điều thiêng chẳng tỏ lũ khờ ngây
Thứ dân đã hối câu tà vạy
Hoàng hậu còn nghe tiếng chính ngay
Chữ viết rõ ràng trang sử sẵn
Đòi gì điềm mới chớ hòng lay.
Khuất Dũng

 HỌA 10: ĐỪNG ĐÒI HỎI

Dấu lạ đòi chi hỏi suốt ngày?
Ích gì tỏ lộ lũ ươn thây
Biển khơi hoảng hốt loài nghi hoặc
Mộ huyệt kinh hoàng đứa dại ngây
Ngôn sứ đưa vào nơi chính lộ
CON NGƯỜI dẫn đến nẻo đường ngay
Thứ dân quyền quý khôn thì sống
Đòi hỏi thêm mà dạ chẳng lay.
Bùi Nghiệp

HỌA 10: MONG CHI SỰ NHIỆM

Bụng cá Giô- Na chẳng bỏ thây
Con Người mai táng chỉ ba ngày 
Phép thiêng chớ ngóng loài chai đá
Dấu lạ đừng đòi lũ giả ngây
Dân chúng thành xưa còn phúc lượng
Nữ hoàng xứ ngoại mến lời ngay
Tiên tri đã viết rành ra đấy
Khốn kẻ chai lòng dạ chẳng lay.
Cù Mè

Không có nhận xét nào: