Trang

20 tháng 2, 2013

TIÊN BÁO BÁCH HẠIPHẦN II: BÀI GIẢNG SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO
XƯỚNG 2: TIÊN BÁO BÁCH HẠI  (Mt 10, 17-25)

Coi chừng tai họa bởi quân gian
Trù dập anh em khốn mọi đàng
Thần khí nhập lời khi quẫn bách
Thánh thần lên tiếng lúc nghi nan
Tớ sao sánh chủ đo bao tấc
Trò há hơn thầy được mấy phân
Vững chí đến cùng tai ách thoát
Vì danh Thiên Chúa cứ bền gan.
Khuất Dũng

HỌA 2: NHỦ DẬY TÔNG ĐỒ

 Khéo léo đề phòng đám sói gian
Mưu ma chước quỷ phá trăm đàng
Lời thiêng đậu lưỡi đâu nghi ngại
Sức thánh vào tim hộ quẫn nan
Tiếp đón ân cần nên gắn bó
Dể duôi rẻ rúng cứ ly phân
Khởi hành dấn bước chưa bao lúc
Thầy đã hay tường thấu ruột gan.
Bóng Tà Dương

HỌA 2: HÃY SẴN SÀNG CHỊU BÁCH HẠI

Bách hại tù đầy, bị cáo gian
Anh em sẽ  khốn khổ muôn đàng
Chẳng lo, sự sáng luôn phù sức
Đừng ngại ,Thần Linh sẽ gỡ nan
Đầy tớ như Thầy đâu thể khác
Môn đồ giống Chúa chớ nào phân
Một lòng bền bỉ không lay chuyển
Hãy vững trung thành chớ thoái gan.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: