Trang

18 tháng 2, 2013

TU CHỈNH LUẬTPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 19 : TU CHỈNH LUẬT (Mt 5, 17-19)

Mai- Sen luật cũ vững như nền
Ngôn sứ loan truyền chắc tựa nêm
Nên việc Thầy răn không bỏ bớt
Những lời Chúa dạy kiện toàn thêm
Kẻ hay tỉa xén ngồi nơi cuối
Người mãi tuân hành đứng bậc trên
Trời đất dẫu qua cùng thế giới
Lời Ngài tồn tại chẳng khi quên .
Bùi Nghiệp

HỌA 19: HÃY GIỮ LUẬT

Hãy lấy luật Cha để giữ nền
Thực thi muôn việc vững như nêm
Công bình ý trực luôn trau xử
Bác ái tâm lành cố bổ thêm
Kẻ chẳng tuân theo phân loại xấu 
Ai hằng nghiêm túc xứng hàng trên
Lập ra để mọi người  nghiêm lối 
Hãy cố theo đường thật chẳng quên ! 
Thinh Không

 HỌA 19: CHU TOÀN LỀ LUẬT

Cựu ước dù qua vẫn tảng nền
Bao đời thực hiện chắc như nêm
Mắt đền mắt nhé đừng tăng giảm
Răng trả răng này chớ bớt thêm
Sòng phẳng công bằng tuy có đủ
Nhân từ bác ái lại đầu trên
Luật nay không cắt cho vơi bớt
Mà để chu toàn hãy chớ quên!
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: