Trang

28 tháng 2, 2013

VẬT VÃ CƠN ĐAU


 PHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
XƯỚNG 3: VẬT VÃ CƠN ĐAU  (Mt 24, 9-14)

Lốt giả tiên tri nổi khắp trần
Khốn ai bị gạt chẳng minh phân
Người ngay mất mạng vì danh Thánh
Kẻ dữ cuồng tay thỏa dạ phàm
Tội ác gia tăng bùng phát mãi
Tin yêu sút giảm nguội suy dần
Hưởng ơn  cứu thoát ai bền đỗ
Vương quốc Tin mừng báo  rộng lan.
Thinh Không

 HỌA 3: THẦN DỮ LÊN NGÔI

Lúc này quỷ dữ xuất trên trần
Hiểm ác mưu đồ chước rẽ phân
Đày kẻ tín trung vùi ngục thế
Thưởng người vô sỉ ngự ngai phàm
Đức nhân hạ thấp đè vơi bớt
Tội ác nâng cao phủ chất dần
Bền chí sửa lòng tin cứu thoát
Họa giờ tận diệt đã bùng lan.
Bóng Tà Dương

HỌA 3: HÃY CẬY TRÔNG  

Tiên tri giả mạo khắp gian trần
Khốn khổ oan phiền chẳng biện phân 
Máu chảy đầu rơi vì Đức Chúa
Xương tiêu thịt nát  bởi người phàm
Hận thù ghen ghét gia tăng mãi
Yêu mến khoan dung nguội lạnh dần 
Bền đỗ đến cùng ai quyết chí
Tin Mừng cứu độ sẽ tràn lan.
Khuất Dũng

HỌA 3: GIỜ LÂM TỬ

Lưỡi hái lăm le cắt mạng trần
Bàn mưu tính kế kỹ từng phân
Tung hô sự dữ, khen đường tục
Châm biếm điều ngay, ngợi lối phàm
Muốn kẻ lòng lành công mất hết
Mong ai dạ hiểm tội tăng dần
Kiên tâm vững chí giờ lâm tử
Tội lỗi mau chừa chớ để lan.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: