Trang

23 tháng 2, 2013

CHỮA LỖI ANH EM



PHẦN III: BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI
XƯỚNG 4 : CHỮA LỖI ANH EM  (Mt.18,15-18)

Bằng hữu anh em nếu lỗi lầm
Hãy nên góp ý thật thành tâm
Một mình sửa trước bên đương sự
Ba kẻ khuyên sau tạo chứng nhân
Ví cứ mở mồm chê Hội thánh
Đành thôi ngậm miệng mặc ma thần
Buộc ràng tháo gỡ khi hành xử
Trời đất đôi đường giống vậy luôn.
Khuất Dũng

HỌA 4: SỬA LỖI LẦM

Đời ai chẳng mắc những sai lầm
Biết sửa ghi lòng phải hối tâm
Cắt nghĩa ngọn ngành đâu cớ sự
Truy tìm gốc rễ tạo nguyên nhân
Bảo ban chớ mắc mưu thâm độc
Ngăn cản đừng sa chước qu thần
Dưới đất điều chi không tháo gỡ
Trên Trời Cha cũng buộc vào luôn.
Bùi Nghiệp


HỌA 4: GIÚP NHAU SỬA LỖI

Anh em ta lỡ phạm sai lầm
Kín kẽ dùng lời sửa tận tâm
Nếu giả mình ta thua dạ cứng 
Thì nhờ đôi bạn mở lòng nhân
Tận tâm cố gắng dùng thiêng thánh
Hết sức đành thôi mặc quỷ thần
Mục tử trói buông, Cha đã phó
Trên Trời gỡ buộc giống y luôn.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: