Trang

28 tháng 2, 2013

KHỞI ĐẦU TẬN THẾ PHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
XƯỚNG 1: KHỞI ĐẦU TẬN THẾ (Mt 24, 1-3)

Thời gian trông đấy chẳng còn bao
Tráng lệ đền đài dẫu ngất cao
Rồi sẽ hoang tàn lầu tía đổ
Này đây bình địa gác son nhào
Vách tường vụn vỡ tan liên kết
Gạch đá chòng chành xé tách nhau
Giờ phút chung tàn nào mấy nữa
Số phần định đoạt biết ra sao?
Thinh Không

 HỌA 1: KHỜI SỰ NGÀY TÀN

Thành quách đền thờ đẹp biết bao
Huy hoàng đứng sánh với trời cao
Bây giờ sống động vươn hùng tráng
Mai sẽ tiêu vong sụp lộn nhào
Nền móng bật lên bung đảo lộn
Cột kèo sập xuống gẫy rời nhau
Ngày tàn đến chẳng bao lâu nữa
Tận thế kề bên biết nói sao?
Bóng Tà Dương

HỌA 1 : THỜI CÙNG TẬN

 Ngắn ngủi thời gian chẳng được bao!
Tưởng lầm vũ trụ vững bền cao
Công trình vĩ đại rồi tan nát
Điện ngọc nguy nga sẽ lật nhào
Thế giới đấu tranh thêm tách rẽ
Con người thù hận mãi lìa nhau
Khôn ngoan chuẩn bị luôn canh thức
Phút cuối ngày tàn sám hối sao?
Khuất Dũng

 HỌA 1: TIÊN ĐOÁN ĐỜI SỐNG     
 
Hình hài phát triển mạnh dường bao
Vạm vỡ oai hùng thật sững cao
Nay đứng uy nghi khoe vững chãi
Mai nằm thê thảm đổ lăn nhào
Còng lưng khuỵu cốt ngờ tan mất
Mỏi gối chồn chân tưởng rã nhau
Tuổi đã cận kề ngay lỗ huyệt
Còn chi ngày ấy biết làm sao?
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: