Trang

16 tháng 2, 2013

LÀM TÔI DUY NHẤTPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 13: LÀM TÔI DUY NHẤT (Mt 6-24)

Làm tôi hai bậc được đâu kìa
Sẽ quý thầy này ghét chủ kia
Đan bó yêu thương thì gắn kết
Tách phân rẻ rúng ắt xa lìa
Một: theo chân lý tìm Cha giữ
Hai: lấy tiền tài dõi quỷ chia
Địa ngục Thiên đàng đôi đất sống
Chọn đường cho đúng chớ u mê!
Bùi Nghiệp

HỌA 13:CHỚ TÔI HAI CHÚA

Làm tôi hai chủ chớ nên kìa
Bởi trọng người này rẻ kẻ kia
Trung dạ tuân tòng tâm nhất quán
Xẻ lòng phục vụ dạ phân lìa
Đáp lời theo bước thì Cha mến
Hám bạc mê tiền ắt quỷ chia
Hãy hướng toàn tâm tìm Nước Chúa
Bỏ đừng nuối tiếc lối đường mê.
Thinh Không

HỌA 13: KẺ CƠ HỘI

Đồng bạc trên tay thật rõ kìa 
Trả về chủ cũ chứ anh kia?
Điều gì Thiên Chúa nên gom góp
Vật của Xê Da phải tách lìa
Bắt cá hai mang không khả dụng
Một lời ba miệng mất phần chia
Rành rành ra đó đường đôi ngả
Có nọ không này hãy tỉnh mê.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: