Trang

14 tháng 2, 2013

ĐỨC ÁI VỚI KẺ THÙ


PHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
 
XƯỚNG 5: ĐỨC ÁI VỚI KẺ THÙ  (Mt 5,43-48)

Mến yêu đồng loại ghét quân thù
Luật cũ còn đây giữa án thư
Nhưng Chúa dạy yêu phường dạ hiểm
Mà Thầy khuyên mến lũ tâm hư
Mặt trời rọi cả người liêm chính
Tinh tú soi cùng kẻ thất phu
Thực hiện ngày ngày câu bác ái
Giống Cha chí thiện ngự ngàn thu.
Bùi Nghiệp

HỌA 5: ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

Dễ đâu yêu được kẻ gây thù?
Cứ lẽ đời mau gửi chiến thư!
Chúa dạy hãy thương người bạo nghịch
Cha truyền phải mến kẻ hung hư
Khí thừa trời dưỡng gồm cường tặc
Lúa đủ đồng nuôi cả vũ phu
Bác ái là điều răn trọng nhất
Thực thi vĩnh phúc đến ngàn thu.
Thinh Không

HỌA 5: YÊU KẺ THÙ

Thích kẻ yêu ta ghét kẻ thù
Lẽ thường thiên hạ vẫn thanh thư
Thầy khuyên mến kẻ tâm ngay chính 
Chúa dậy thương người dạ đốn hư
Sao sáng in soi người thánh thiện
Đèn trời phát hiện kẻ gian phu
Mỗi ngày tâm niệm câu Kinh Thánh
Lời Chúa nhân lành, hái bội thu.
Hương Quê

Không có nhận xét nào: