Trang

27 tháng 2, 2013

AI LÀ ANH EMPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 12-AI LÀ ANH EM  (Mt 12, 46-50)

Ở chốn đường qua đứng chật nơi
Có thêm quyến thuộc giữa đông người
Dừng chân gia tộc mong tâm sự
Kiễng gót người thân muốn nhủ lời
Chúa trỏ môn sinh: thân mẫu đó
Ngài nhìn chư vị: hảo huynh thôi
Ai nghe chân lý là thân thích
Thực hiện lời vàng chính mẹ tôi.
Khuất Dũng

 HỌA 12: THÂN TỘC CHÚA

Họ hàng Thầy ở khắp nơi nơi
Kết nối tình thân hết mọi người
Tín thác Cha Trời vâng phục ý
Cậy trông con Chúa giữ tuân lời
Chính là đích mẫu chuyên chăm đó
Đây thực hiền huynh mẫn cán thôi
 Tất cả ai ai đều thích tộc
Nếu làm trọn vẹn ý Cha tôi.
 Bùi Nghiệp

 HỌA 12: NGHE TA LÀ ANH EM TA 

Trên đường rao giảng đến muôn nơi
Quyến thuộc may khi được gặp Người
Thân mẫu hằng mong giờ gặp mặt
Đệ huynh những ước phút trao lời
Này đây các bạn là anh hết
Đâu chỉ mình bà đáng mẹ thôi
Ai lắng tai nghe cùng thực hiện
Đấy đều là mẹ, họ hàng  tôi.
Cù Mè

Không có nhận xét nào: