Trang

7 tháng 2, 2013

THI NHÂN VÀ HÀNG THỊT

 THI NHÂN VÀ HÀNG THỊT

Xuân gieo thiện ý trong lòng,
Tình làng nghĩa xóm thơm nồng thanh cao.
Nhân sinh bách nghệ vui sao,
Tối đèn tắt lửa ra vào đâu quên!

 Thiên thiêm tuế nguyệt,

Xuân mãn càn khôn (1)
Anh hàng thịt chợ đông bụng tốt,
Biếu thi nhân nóng sốt chút quà.
Đáp ơn tình xóm ngõ lại qua,
Tặng câu đối gọi là đáp lễ:
“Tứ thời bát tiết canh chung thủy,
Lục liễu đôi bồ dục điểm trang” (2)
Đẹp làm sao cặp chữ viết song hàng,
Thanh với trọc sóng ngang cùng tâm đắc.
Người sĩ khí, kẻ phàm phu đối mặt,
Thế mới hay câu thực túc binh cường. (3)
Năm mới sang, xua sạch mọi tai ương,
Mặt đối mặt tay cầm tay thân ái.
Xuân đã đến rồi đi, nhưng về lại.
Tiết tuần hoàn luân vũ cứ thênh thang.
Toại lòng vui đón xuân sang!...
Bùi Nghiệp

(1)Lấy chữ:Thiên thiêm tuế nguyệt nhân thiêm thọ; xuân mãn càn khôn phúc mãn đường, (Trời thêm năm tháng người thêm thọ, Xuân đầy trời đất phức đầy nhà) câu đối của Cao Bá Quát.
(2) Bốn mùa tám tiết thay nhau mãi, Liễu xanh cỏ bồ như điểm trang. Câu đối xuân cụ Nguyễn Khuyến tặng anh hàng thịt. (Bát tiết canh và đôi bồ dục là hai loại thức ăn tiệc tùng, tác giả chơi chữ)
(3) Thành ngữ Hán việt: Nuôi ăn đầy đủ, quân đội hùng cường.

Không có nhận xét nào: