Trang

23 tháng 2, 2013

HỢP LỜI CẦU NGUYỆNPHẦN III: BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI
XƯỚNG 5 : HỢP LỜI CẦU NGUYỆN (Mt.18,19-20)

Thầy nhủ anh em lúc khẩn cầu
Dâng lời thỉnh nguyện chốn Trời cao
Đơn phương độc ý Cha ưng chậm
Hiệp nhất chung lòng Chúa đáp mau
Đâu có tình thương đang trải rộng
Chốn đây phúc đức đủ tuôn trào
Nhân danh Thiên Chúa trong tình mến
Ngài đến ngay bên sớm ngự vào.
Khuất Dũng

HỌA 5: KHI CẦU KHẤN

Cùng nhau kết hiệp lúc kêu cầu
Khẩn nguyện chung lời nhất trí cao
Ví chỉ một mình e sẽ chậm
Mà tăng đa số ắt thêm mau
Đơn phương độc mã là mây nhẹ
Hiệp ý đồng tâm tựa sóng trào
Cha ngự trên Trời vui chấp nhận
Vòng tay độ lượng Chúa ôm vào.
Bùi Nghiệp

HỌA 5: HÃY HỢP NHAU CẦU NGUYỆN

Hãy họp cùng nhau để nguyện cầu
Ắt là vui thỏa Đấng trên cao
Riêng lời  nhất dạ Cha nghe lắng
Chung ý đồng lòng Chúa nhận mau
Đâu đó tâm thành nên khắng khít
Chốn này ơn thánh sẽ no trào
Thánh thần hiển ngự  trong lời nguyện
Tín hữu đầy ơn, đón phúc vào.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: