Trang

22 tháng 2, 2013

LÀM CỚ SA NGÃPHẦN III: BÀI GIẢNG VỀ GIÁO HỘI
XƯỚNG 3 : LÀM CỚ SA NGÃ  (Mt.18,6-11)

Làm cớ cho ai phải ngã lòng
Thà đeo tảng đá ném dìm sông
Bàn tay trái khoáy nên cưa bỏ
Con mắt tà nghiêng hãy móc chôn
Tàn tạ nhưng vào nơi vĩnh phúc
Tật nguyền lại tới chốn hằng mong
CON NGƯỜI đến để tra tay vớt
Lấy lại những gì tưởng mất không.
Khuất Dũng

HỌA 3: TỰ VẤN LƯƠNG TÂM

Lương tâm phản chiếu rọi soi lòng
Hiển hiện như nhìn mặt nước sông
Thói xấu ngã sa nên bỏ dứt
Gương mù gây cớ phải luôn chôn
Cụt tay lại đến miền trông đợi
Chột mắt nhưng vào cõi ước mong
Suy xét việc làm cho chính đáng
Đầu nêu chướng mắt cũng bằng không.
Bùi Nghiệp

HỌA 3: CHỚ LÀM CỚ HOẶC SA CÁM DỖ

Ai xui kẻ khác vấp xiêu lòng
Kẻ ấy trăm đàng đáng ném sông
Tay xúi, cưa quăng can trí phạm
Mắt bầy, móc bỏ quyết lòng không
Tật nguyền phúc cả đời vinh hưởng
Lành lặn ơn gì kiếp họa chôn
Nguyện khẩn Cha dằn cơn cám dỗ
Vững vàng chống trả mới hằng mong.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: