Trang

13 tháng 2, 2013

TÂM NIỆM VÀO ĐỜIPHẦN I:BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
từ Mt 5,1 đến 7, 2

XƯỚNG 1: TÂM NIỆM VÀO ĐỜI
(Mt 5, 13-16)

Hãy như vị mặn thấm cho đời
Và giống đèn kia rọi khắp nơi
Chất muối nhạt phèo đâu lấy ướp
Ánh đèn lu tối ích gì soi?
Việc làm gương mẫu nên ra sức
Câu nói công tâm chớ ngại lời
Nhân loại ngước nhìn anh chị đấy!
Hầu tôn vinh đấng ngự trên Trời.
Bùi Nghiệp

HỌA 1: GIÚP CON NÊN MẶN

Nếu không gì ướp mặn trên đời   
Sự sống hao cùng kiệt mọi nơi
Dăm hạt muối tan phù sức sống
Một nguồn sáng lóe rõ đường soi
Ánh quang chiếu tỏa bừng ơn Chúa
Vị đậm thầm lan rộng nước Trời 
Xin hãy giúp con luôn học sống 
Hiến thân truyền tỏa thấm  theo lời.
Thinh Không

HỌA 1: ƯỚP MẶN

Ví như hạt mặn có trong đời 
Lại giống đèn pha sáng mọi nơi
Làm muối ngày cần phơi nắng chiếu
Đi đường  đêm  phải thắp đèn soi
Khoan dung nhẫn nhục môi từ tốn
Giận dữ  hờn ghen miệng lắm lời
Gương
mẫu dẫn nên người kính Chúa
Đường tin yêu phụng sự Vua Trời.
Maria Xuyến

Không có nhận xét nào: