Trang

28 tháng 2, 2013

ĐAU ĐỚN KHỞI SỰPHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
 XƯỚNG 2: ĐAU ĐỚN KHỞI SỰ   (Mt 24, 4-8)

Vật vã oằn đau trước cánh chung
Giả ngôn Cứu Thế khắp hang cùng
Chiến tranh  binh biến nơi bao nước
Giặc giã can qua giữa các vùng
Ôn dịch thất mùa gây đói khát
Thiên tai động đất dọa cuồng hung
Thế nhưng đấy chỉ là tiên phát
Hãy vững tâm lòng kẻ tín trung.
Thinh Không

 HỌA 2: ĐAU ĐỚN KHỞI ĐẦU

Đau đớn khởi đầu buổi cáo chung
Cha con nội chiến chẳng khi cùng
Vua tranh lãnh thổ phân bờ cõi
Tướng lấn biên cương chiếm lĩnh vùng
Du thuyết rình mò mưu độc ác
Ngoại giao toan tính kế tàn hung
Mạo danh lắm kẻ hô thần thánh
Tỉnh táo gan bền chớ bất trung!
Bóng Tà Dương

HỌA 2: THỜI KẾT CUỘC

 Khổ buồn đau đớn tận thời chung  
Lừa đảo mạo tên Chúa đến cùng
Giặc gĩa hoành hành trên đất nước
Chiến chinh hoạn nạn  khắp thôn vùng
Sóng thần cuốn hút bao run sợ !
Đất động chôn vùi thật khiếp hung 
Việc ấy xảy ra  thời kết cuộc
An lòng bền chí kẻ tôi trung .
 Khuất Dũng

HỌA 2: KHỞI ĐẦU LÂM CHUNG

Đến giờ hấp hối phút lâm chung
Nhớ lại đầu tiên đến cuối cùng
Ích kỷ bao lần toan cấm lối
Hại nhân mấy độ tính ngăn vùng
Mưu sâu tạo oán ôi tàn ác
Kế độc gây thù thật bạo hung
Ma quỷ nhập hồn gây nhiễu sự
Trăm phương cám dỗ lỗi lòng trung.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: