Trang

26 tháng 2, 2013

XÚC PHẠM THÁNH THẦNPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 8. XÚC PHẠM THÁNH THẦN (Mt 12, 25-32)

Thành đô chia rẽ sẽ mau tan
Đất nước tranh giành cũng bất an
Quỷ quỷ trừ nhau thì rã đám
Người người cộng lại ắt đầy lan
Ai không theo bước là kình chống
kẻ chẳng cùng thu tức tán phân
Phạm thượng dẫu nhiều tha thứ hết
Thần thiêng xúc phạm phải vong tàn.
Khuất Dũng

 HỌA 8: TỘI PHẠM THẦN LINH

Tranh bá đồ vương đất nước tan
Lòng người chia rẽ ắt không an
Khử trừ tru diệt cây teo quặt
Đoàn kết sinh tồn ngọn trổ lan
Ai bước chung đường xin gắn kết
Kẻ đi khác lối cứ rời phân  
Bao nhiêu lỗi tội đều tha thứ
Xúc phạm Thần linh chắc chắn tàn.
Bùi Nghiệp

HỌA 8: PHẠM THƯỢNG THÁNH THẦN

Lãnh thổ tranh giành sẽ rã tan
Cộng đồng chia rẽ ắt không an
Quỷ trừ phép quỷ: quyền năng mất
Người họp lòng người: sức mạnh lan
Kẻ chẳng theo đường là phản nghịch
Người không hợp lực đích ly phân
Bao điều lỗi vấp đều tha thứ
Phạm thượng Thần Linh tội mãn tàn.
Cù Mè

Không có nhận xét nào: