Trang

15 tháng 2, 2013

ĂN CHAYPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 10: ĂN CHAY  (Mt 6, 16-18)

Không nên ảo não lúc ăn chay
Như đứa hai lòng chán ngán thay
Rửa mặt cho da trơn dáng mịn
Chải đầu để tóc nếp ngôi ngay
Đừng cho thiên hạ hay công đó
Chớ để phàm nhân biết việc này
Chỉ có Chúa Trời soi kín đáo
Thấu lòng con cái chốn trần ai.
Bùi Nghiệp

HỌA 10:  GIỮ CHAY

  Khốn đấy! ai người muốn giữ chay
Bề ngòai lừa đảo giả hình thay !
Ăn năn hoán cải, sai làm thẳng
Sám hối thi hành, vạy sửa ngay
Ẩn giấu đón chờ Thiên Quốc đấy !
Hiển linh che khuất thế gian này
Giữ khem thực đúng như lời dạy
Thử hỏi trên đời có mấy ai ?
Khuất Dũng  

HỌA 10: HÃY LÀM MẶT HOA

Chúa cũng răn con lúc nhịn chay
Mặt nhăn mày nhó thật buồn thay
Phô trương công đức đừng nên thế
Khoe mẽ hiền ngoan  hãy bỏ ngay
Cha chẳng vui lòng trò nhịn thế
Ngài không chấp nhận thói phô này
Tịnh tâm là để hồn tu hối
Nào phải nêu trình diễn với ai.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: