Trang

24 tháng 2, 2013

GIOAN TẨY GIẢPHẦN IV: BÀI GIẢNG VỀ MÀU NHIỆM
XƯỚNG 1: GIOAN TẨY GIẢ  (Mt 11, 7-15)

Vào trong hoang địa để xem gì?
Phơ phất ngàn lau có lạ chi!
Kiếm kẻ lụa là vào điện ngọc
Tìm người gấm vóc đến cung uy
Nơi này ngôn sứ san đường bước
Chốn đó tiền phong dọn lối đi
Trong số phàm nhân sinh từ mẹ
Tiền hô cao trọng vượt tiên tri.
Khuất Dũng

 HỌA 1: TIỀN HÔ

Hoang địa âm u có lạ gì
Sậy lau sỏi đá chẳng còn chi!
Kiêu sa muốn gặp vào dinh thự
Diễm lệ mong tìm đến điện uy
Gai góc đây người chăm lối bước
Gồ ghề có kẻ sửa đường đi
Gio- an Tẩy giả danh Cha đặt
Là bậc tiền hô mở thức tri.
Bùi Nghiệp

HỌA 1: GIOAN MỞ ĐƯỜNG

Hoang địa cằn khô hỏi thấy gì
Sậy vờn trước gió chớ sang chi
Cành vàng ắt ngự nơi cung quý
Lá ngọc thì nương chốn điện uy
Gối đất,Tiền hô kêu dạ hối
Băng đồi, Sứ giả nắn đường đi
Đây người cao trọng hơn ai hết
Mời gọi nhân trần mở trí tri.
Cù Mè

Không có nhận xét nào: