Trang

17 tháng 2, 2013

CẦU SẼ ĐƯỢCPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 17: CẦU SẼ ĐƯỢC (Mt 7, 7-11)

 Ai gõ cửa kia sẽ mở toang
Tìm thì phải thấy chẳng nghi nan
Tay xin bánh, nỡ cho viên đá
Miệng nói cơm, mà tặng rắn trăn?
Của thế ít oi còn mở đúng
Kho Trời dư giả tất khai nhanh
Hãy xin nhân đức Cha cho hết
Chớ có tần ngần lại trắng răng.
Bùi Nghiệp

HỌA 17: HÃY NĂNG  KHẤN THỈNH

Khấn nguyện ơn Cha mở rộng toang 
Cho con qua khỏi chước nguy nan
Xin bồi tâm cậy đừng nghi ngại
Giúp trợ lòng tin chớ trở trăn
Hết dạ con cầu mong nguyện mãi
Động lòng Cha nhận đáp lời  nhanh
Cửa Ta sẽ mở: Ai siêng gõ
Hãy nhớ đêm ngày hỡi lưỡi răng.
Thinh Không

 HỌA 17: BÁO ỨNG 

Cánh cổng Nước Trời mở rộng toang
Đón hồn nhân đức chẳng từ nan
Hòa cùng kẻ khóc luôn chia sớt
Hợp với ai sầu mãi trở trăn
Ly nước khát lòng không tặng chậm
Bát cơm đói dạ cứ đưa nhanh
So đo bủn xỉn lòng keo kiệt
Cửa khép xong rồi chớ hé răng.
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: