Trang

17 tháng 2, 2013

ĐỪNG XÉT ĐOÁNPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 15: ĐỪNG XÉT ĐOÁN  (Mt 7, 1-5)

Bớt mồm xin chớ thẩm tra ai
Kẻo bị Trời cao xét gấp hai
Rác ở mắt mình toan giấu diếm
Bụi vào tròng khác lại cung khai
Phiền hà không muốn mình mang dính
Nhiễu sự đừng làm kẻ khác lây
Khắc kỷ tu thân luôn nhớ nhé
Xét mình nghiêm nhặt đúng hay sai!
Bùi Nghiệp

HỌA 15: SỬA LỖI THA NHÂN

Chớ nên xét đoán bất kỳ ai 
Lỗi một nơi người, ta lỗi hai
Tật kỷ tự tra đừng cố chấp
Tội người khéo nhắc chớ công khai
Việc gì vốn chẳng ưng mình gánh
Điều ấy thì sao bắt kẻ lây
Xin lấy gương Cha mà học hỏi
Kẻo mang tính xấu dắt đường sai.
Thinh Không

HỌA 15: XÉT TẬT

Nghiêm khắc sửa mình chớ dậy ai
Xét người, Chúa xét lại bằng hai
Hãy nên tự quét bao bùn bám
Xin chớ cày đào chút bụi khai
Chẳng muốn chính mình mang họa vướng
Đừng làm kẻ khác phải can lây
Tháng ngày trau sửa tâm thanh tịnh
Thiên hạ đâu người trách đúng sai!
Bóng Tà Dương

Không có nhận xét nào: