Trang

13 tháng 2, 2013

KIẾP NGƯỜI(Thứ tư Lễ Tro 13.02.2013)Kiếp sống gian trần đó bạn ơi!

Trăm năm là mấy thoáng xong đời

Giọt sương bốc khí mau tan biến

Bóng ngựa qua khe sớm mất rồi

Tựa bọt tan tành nơi góc b

Như mây biến đổi chốn chân trời

Chút gì để lại cùng nhân thế

Một nắm xương tàn nhập đất thôi!

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: