Trang

15 tháng 2, 2013

ĐỪNG GHEN GHÉTPHẦN I: BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
XƯỚNG 9: ĐỪNG GHEN GHÉT  (Mt 5, 21-36)

Độ lượng bao dung chớ giận hờn
Dĩ hòa vi quý mới là khôn
Trẩy đi tiến lễ khoan chân bước
Dừng lại giao tình sát cánh ôm
Hay nhất: hoãn hòa nơi ngõ kín
Dở nhiều: xô xát chốn tòa công
Buồn phiền nuôi hận đeo mang tội
Rủa xả ồn ào, ích lắm không?
Bùi Nghiệp

HỌA 9:  ĐỪNG GHEN GHÉT

 Bao dung quảng đại chớ ghen hờn
“Thêm bạn bớt thù” nếp sống khôn
Mở rộng thân thương đoàn kết chặt
Vây tròn nối kết thiết tha ôm
Tin yêu phục vụ gieo hòa nghĩa
Bác ái hi sinh tích góp công
Hỏa ngục ghét ghen đời kiếp kiếp
Thiên Đàng vĩnh phúc, thích hay không ?
 Khuất Dũng

 HỌA 9: DĨ HÒA   
                 
Chúa đã dạy con chớ oán hờn
Đừng nên ghen ghét mất luôn khôn
Ngàn điều tệ hại: đôi lời cãi
Trăm sự tốt lành: một cái ôm
Chuốc vạ bao ngày theo đuổi kiện
Làm lành một tiếng mất đâu công
Hiền hòa độ lượng con xin học
Gây hấn quyết rằng nói tiếng không.
Thinh Không

Không có nhận xét nào: